Title:

Kształtownik trzywarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego wytwarzania : opis patentowy nr 229683

Oryginal title:

PL 229683 B1

Creator:

Tor-Świątek, Aneta ; Garbacz, Tomasz

Description:

Kształtownik trzywarstwowy polimerowo-drzewny, otrzymywany w procesie współwytłaczania mikroporującego, charakteryzuje się tym, że składa się z trzech warstw: warstwy zewnętrznej litej, warstwy środkowej mikroporowatej i warstwy wewnętrznej litej, z których warstwa zewnętrzna lita i warstwa wewnętrzna lita wytworzone są z poli(chlorku winylu) nieplastyfikowanego i mączki drzewnej. Warstwa środkowa mikroporowata wytworzona jest z poli(chlorku winylu) nieplastyfikowanego mikrosfer polimerowych. Sposób wytwarzania kształtownika trzywarstwowego polimerowo-drzewnego, charakteryzuje się tym, że do trzech układów uplastyczniających wytłaczarek posiadających cztery strefy grzejne, połączonych z głowicą wytłaczarską, dostarcza się tworzywo, przy czym do układu pierwszego i układu trzeciego zasypuje się poli(chlorek winylu) nieplastyfi kowany i mączkę drzewną, zaś do układu drugiego zasypuje się poli(chlorek winylu) nieplastyfi kowany i mikrosfery polimerowe.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 19.05.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 21.11.2016 BUP 24/16 ; Opublikowano 31.08.2018 WUP 08/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 412386 (A1) 21.11.2016.

Coverage:

B29C 70/00 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 47/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw