Title:

Sposób stymulacji kiełkowania nasion : opis patentowy nr 229666

Oryginal title:

PL 229666 B1

Creator:

Pawłat, Joanna ; Terebun, Piotr. ; Kwiatkowski, Michał Piotr ; Diatczyk, Jarosław ; Starek, Agnieszka ; Sujak, Agnieszka

Description:

Sposób stymulacji kiełkowania nasion z rodzin ślazowatych, jasnotowatych, szarłatowatych, różowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych, konopiowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci helu z domieszką azotu, generowanej w reaktorze typu dysza z wyładowaniem barierowym, charakteryzuje się tym, że do reaktora typu dysza z wyładowaniem barierowym o częstotliwości od 5 do 120 kHz, napięciu od 3,7 do 17 kV podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10 do 900 s, przy czym temperatura nasiona jest niższa od 46°C. Korzystnie stymulowanym nasionem jest nasiono z rodziny ślazowatych albo nasiono z rodziny jasnotowatych, albo nasiono szarłatowatych, albo nasiono różowatych, albo nasiono astrowatych, albo nasiono dyniowatych, albo nasiono psiankowatych, albo nasiono kapustowatych, albo nasiono konopiowatych.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 24.03.2017 ; Zgłoszenie ogłoszono 26.02.2018 BUP 05/18 ; Opublikowano 31.08.2018 WUP 08/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 420983 (A1) 26.02.2018.

Coverage:

A01C 1/06 (2006.01) Int. Cl. ; A01C 1/02 (2006.01 ) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw