Title:

Sposób stymulacji kiełkowania nasion : opis patentowy nr 229665

Oryginal title:

PL 229665 B1

Creator:

Pawłat, Joanna ; Starek, Agnieszka

Description:

posób stymulacji kiełkowania nasion z rodzin ślazowatych, jasnotowatych, szarłatowatych, różowatych, astrowatych, dyniowatych, psiankowatych, kapustowatych, konopiowatych, przy użyciu plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymanej z użyciem gazu procesowego w postaci helu z domieszką azotu, generowanej w reaktorze typu dysza o częstotliwości radiowej, charakteryzuje się tym, że do reaktora typu dysza o częstotliwości od 13,05 do 14,85 MHz i mocy od 40 do 60 W podaje się gaz procesowy i po przejściu przez strefę wyładowania elektrycznego kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na nasiono umieszczone na podajniku przez okres od 10 do 900 s. Temperatura nasiona jest niższa od 43°C. Korzystnie stymulowanym nasionem jest nasiono ślazowatych albo jasnotowatych, albo szarłatowatych, albo różowatych, albo astrowatych, albo dyniowatych, albo psiankowatych, albo kapustowatych, albo konopiowatych.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 24.03.2017 ; Zgłoszenie ogłoszono 26.02.2018 BUP 05/18 ; Opublikowano 31.08.2018 WUP 08/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 420982 (A1) 26.02.2018.

Coverage:

A01C 1/06 (2006.01) Int. Cl. ; A01C 1/02 (2006.01 )Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw