Title:

Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza : opis patentowy nr 228223

Oryginal title:

PL 228223 B1

Description:

Sposób ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza polega na tym, że wydychane powietrze zasysa się z podciśnieniem od 2 x 105 do 10 x 105 Pa i wydajnością od 100 do 330 l/min ze strefy najbliższego otoczenia nosa i ust użytkownika, dyszami zasysającymi, znajdującymi się pod przeźroczystą osłoną twarzową, a następnie odprowadza się kanałem przepływu powietrza, przewodem elastycznym do modułu wytwarzającego podciśnienie i poza chronioną strefę. Urządzenie składa się z dysz zasysających powietrze, znajdujących się po obydwu stronach nosa i ust lub nad czołem użytkownika, pod przeźroczystą osłoną twarzową i wyposażonych w regulowaną szczelinę lub otwory wlotowe powietrza, które są połączone z kanałem przepływu powietrza, a następnie poprzez przewód elastyczny z modułem wytwarzającym podciśnienie.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe) ; Zgłoszono 13.04.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 24.10.2016 BUP 22/16 ; Opublikowano 28.02.2018 WUP 02/18

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 411967 (A1) 24.10.2016.

Coverage:

A41D 13/11 (2006.01) Int. Cl. ; A61F 9/04 (2006.01) Int. Cl. ; A61B 19/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw