Title:

Czujnik prędkości obrotowej z hamulcem : opis patentowy nr 232301

Oryginal title:

PL 232301 B1

Creator:

Filipek, Przemysław ; Nowicki, Maciej

Description:

Przedmiotem wynalazku jest czujnik prędkości obrotowej z hamulcem, posiadający wirnik, oś wirnika, magnes trwały i drut czujnika. Charakteryzuje się on tym, że składa się z wirnika, korzystnie w kształcie walca, w którego osi umieszczona jest oś wirnika. Na obrzeżu wirnika znajduje się co najmniej jeden magnes trwały umieszczony w taki sposób, że oś wirnika należy do płaszczyzny wyznaczonej przez linie międzybiegunowe pomiędzy biegunami magnesu trwałego. Co najmniej jeden odcinek drutu czujnika ułożony jest w taki sposób, że w położeniu ustalonym wirnika leży w pobliżu linii międzybiegunowej i w płaszczyźnie wyznaczonej przez linię międzybiegunową, pomiędzy biegunami magnesu trwałego wirnika.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 09.07.2018 ; Zgłoszenie ogłoszono 19.11.2018 BUP 24/18 ; Opublikowano 28.06.2019 WUP 06/19.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 426272 (A1) 19.11.2018.

Coverage:

G01P 3/488 (2006.01) Int. Cl. ; H02K 21/38 (2006.01) Int. Cl. ; H02K 49/10 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw