Title:

Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych : opis patentowy nr 231822

Oryginal title:

PL 231822 B1

Creator:

Żukowski, Paweł ; Kołtunowicz, Tomasz ; Kierczyński, Konrad ; Szrot, Marek ; Płowucha, Janusz Tadeusz ; Subocz, Jan

Description:

Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych charakteryzuje się tym, że wykonuje się pomiary konduktancji przy prądzie stałym, pojemności dla częstotliwości 1000 Hz oraz temperatury izolacji ciekło-stałej transformatora energetycznego, a następnie na podstawie wartości ilorazu konduktancji i pojemności oraz temperatury izolacji, odkreśla się procentową zawartość wody zgromadzonej w objętości elementów stałych izolacji ciekło-stałej.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 14.12.2017 ; Zgłoszenie ogłoszono 27.08.2018 BUP 18/18 ; Opublikowano 30.04.2019 WUP 04/19.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 423879 (A1) 27.08.2018.

Coverage:

G01R 31/02 (2006.01) Int. Cl. ; G01N 27/04 (2006.01) Int. Cl. ; G01N 27/22 (2006.01) Int. Cl. ; H01F 27/32 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw