Title:

Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej : opis patentowy nr 231821

Oryginal title:

PL 231821 B1

Creator:

Pawłowska, Małgorzata ; Pawłowski, Artur ; Gajor, Robert ; Czechowska-Kosacka, Aneta ; Kujawska, Justyna

Description:

Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej polega na tym, że umieszcza się na rekultywowanej powierzchni warstwy zwiercin, które są odwodnione do zawartości suchej masy co najmniej 50%, pofermentu odwodnionego do zawartości suchej masy co najmniej 25% wag. Oraz zawierającego co najmniej 60% suchej masy organicznej i 2% azotu w suchej masie oraz piasku, korzystnie o uziarnieniu 0,5-2 mm lub gleby piaszczystej. Materiały układa się kolejno warstwami o miąższości: skała płonna do 20 cm, zwierciny do 3 cm, poferment do 25 cm i piasek do 5 cm, w ten sposób aby ich łączna miąższość wynosiła 50 do 60 cm.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 08.09.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 29.03.2016 BUP 07/16 ; Opublikowano 30.04.2019 WUP 04/19.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 413861 (A1) 29.03.2016.

Coverage:

E21C 41/32 (2006.01) Int. Cl. ; B09C 1/00 (2006.01) Int. Cl. ; C09K 17/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw