Title:

Mieszanka betonu asfaltowo-cementowego do podbudów nawierzchni asfaltowych : opis patentowy nr 231460

Oryginal title:

PL 231460 B1

Creator:

Kukiełka, Jerzy ; Kukiełka, Jan

Description:

Mieszanka betonu asfaltowo-cementowego do podbudów nawierzchni asfaltowych zawierająca: destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych, kruszywo mineralne drobnoziarniste, piasek, cement, miał gumowy o uziarnieniu 0/1 mm, obtoczony asfaltem, charakteryzuje się tym, że składa się z granulatu gumowego tecRoad o wymiarze do 1 mm obtoczonego asfaltem 50/70 lub 70/100 w ilości wagowo od 2% do 8% składu mieszanki, cementu 42,5 lub 52,5 w ilości wagowo od 4% do 8% składu mieszanki, destruktu asfaltowego, łamanego kruszywa mineralnego o uziarnieniu ≤ 31,5 mm i piasku w ilości łącznej wagowo 84% do 92% składu mieszanki oraz wody w ilości wagowo od 4% do 8% składu mieszanki, odpowiadającej wilgotności optymalnej według zmodyfikowanej metody Proctora.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 20.04.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 24.10.2016 BUP 22/16 ; Opublikowano 28.02.2019 WUP 02/19.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 412072 (A1) 24.10.2016.

Coverage:

E01C 7/26 (2006.01) Int. Cl. ; E01C 7/00 (2006.01) Int. Cl. ; E01C 21/00 (2006.01) Int. Cl. ; C04B 18/18 (2006.01) Int. Cl. ; C04B 18/20 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw