Title:

Sposób spieniania asfaltu : opis patentowy nr 230908

Oryginal title:

PL 230908 B1

Creator:

Woszuk, Agnieszka ; Franus, Wojciech ; Panek, Rafał ; Zofka, Adam ; Nowicki, Maciej

Description:

Przedmiotem wynalazku jest sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem mezoporowatego materiału krzemionkowego o uporządkowanej strukturze pozwalający na obniżenie lepkości asfaltu oraz poprawę zagęszczalności mieszanek mineralno-asfaltowych w obniżonej temperaturze produkcji i zagęszczania. Sposób spieniania asfaltu polega na tym, że do mezoporowatego materiału krzemionkowego o uporządkowanej strukturze dodaje się wodę w ilości od 250 do 600% wagowo w stosunku do masy suchego materiału i miesza się do momentu uzyskania jednolitej struktury mieszaniny. W dalszej kolejności dodaje się mieszaninę w ilości od 2% do 10% wagowo w stosunku do masy suchego materiału do gorącego asfaltu o temperaturze od 145°C do 180°C i miesza się do momentu rozpoczęcia spieniania asfaltu. Następnie dodaje się spieniony asfalt do mieszanki mineralnej o temperaturze od 115°C do 140°C i miesza się do uzyskania całkowitego otoczenia kruszywa asfaltem. Dalej mieszankę mineralno-asfaltową kondycjonuje się zagęszcza w temperaturze 105°C do 130°C korzystnie przez okres od 30 do 120 minut.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 24.10.2017 ; Zgłoszenie ogłoszono 12.03.2018 BUP 06/18 ; Opublikowano 31.12.2018 WUP 12/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 423256 (A1) 12.03.2018.

Coverage:

C08L 95/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw