Title:

Sposób wytwarzania materiału porowatego : opis patentowy nr 228302

Oryginal title:

PL 228302 B1

Creator:

Garbacz, Tomasz ; Tor-Świątek, Aneta

Description:

Sposób wytwarzania materiału porowatego z tworzywa termoplastycznego i środka porującego w postaci ciała stałego, metodą wtryskiwania porującego z zastosowaniem wtryskarki ślimakowej oraz formy wtryskowej jedno lub wielogniazdowej charakteryzuje się tym, że z dozownika głównego do układu uplastyczniającego zasypuje się polipropylen izotaktyczny w ilości od 98,5 do 99,8% wag., korzystnie 99,4% wag., zaś z dozownika bocznego zasypuje się do układu uplastyczniającego wtryskarki środek porujący w postaci ciała stałego w ilości od 0,2 do 1,5% wag., korzystnie 0,6% wag. Następnie w układzie uplastyczniającym miesza się polipropylen i środek porujący, następnie nagrzewa się wymieszane tworzywo i środek porujący w układzie uplastyczniającym do temperatury w pierwszej strefie grzejnej od 130°C do 190°C, w drugiej strefie od 140 do 200°C, w trzeciej strefie od 150 do 230°C, w czwartej strefie od 165 do 250°C, po czym wtryskuje się mieszaninę tworzywa i środka porującego do formy wtryskowej w czasie od 2 do 4 s, a następnie chłodzi się materiał porowaty znajdujący się w formie, za pomocą cieczy chłodzącej, krążącej w obiegu zamkniętym w formie wtryskowej, w czasie od 20 do 35 s, korzystnie 30 s. Przedmiotem zgłoszenia jest także kształtownik wykonany z materiału porowatego, składający się z warstwy zewnętrznej litej i rdzenia o strukturze porowatej.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 22.06.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 02.01.2017 BUP 01/17 ; Opublikowano 30.03.2018 WUP 03/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 412798(A1) 02.01.2017.

Coverage:

B29C 45/00 (2006.01) Int. Cl. ; C08L 23/12 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw