Title:

Sposób wytwarzania materiału porowatego : opis patentowy nr 228301

Oryginal title:

PL 228301 B1

Creator:

Garbacz, Tomasz ; Tor-Świątek, Aneta

Description:

Sposób wytwarzania materiału porowatego z tworzywa termoplastycznego i środka porującego w postaci ciała stałego, metodą wtryskiwania porującego z zastosowaniem wtryskarki ślimakowej oraz formy wtryskowej jedno lub wielogniazdowej polega na tym, że z dwóch dozowników, głównego i bocznego wtryskarki dostarcza się do układu uplastyczniającego wtryskarki tworzywo oraz środek porujący o egzotermicznym charakterze rozkładu. Następnie w układzie uplastyczniającym miesza się polietylen małej gęstości i środek porujący, następnie zaś nagrzewa się wymieszane tworzywo i środek porujący w układzie uplastyczniającym, po czym wtryskuje się mieszaninę tworzywa i środka porującego do formy wtryskowej, a następnie chłodzi się materiał porowaty znajdujący się w formie, za pomocą cieczy chłodzącej, krążącej w obiegu zamkniętym w formie wtryskowej. Środek porujący o egzotermicznym charakterze rozkładu zawiera azobis(izobutyronitryl)- 2,2’-Azobis(isobutyronitrile) oraz benzenosulfonylhydrazydę - benzenesulfonyl - hydrazide lub diamid kwasu azomrowkowego - azodicarbonamide, trihydroksytriazynę -N,N’,N”-trihydroxy- 1,3,5-triazine oraz stearynian wapnia - calcium stearate lub odmiany diamidu kwasu mrowkowego - 1,1’-azobisformamide i azodicarbonamide raz kwas benzenosulfonowy p-toluenesulfonate. Przedmiotem zgłoszenia jest także kształtownik wykonany z materiału porowatego z rdzeniem o porowatej strukturze.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 22.06.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 02.01.2017 BUP 01/17 ; Opublikowano 30.03.2018 WUP 03/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 412797 (A1) 02.01.2017.

Coverage:

B29C 67/20 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 45/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw