Title:

Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych : opis patentowy nr 230529

Oryginal title:

PL 230529 B1

Creator:

Jaroszyńska-Wolińska, Justyna ; Herbert, P. Anthony ; Rogalski, Jerzy ; Malinowski, Szymon Piotr

Description:

Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych polega na wprowadzeniu prekursora biologicznego w postaci lakazy do komory przepływowej z plazmą koronową w strumieniu gazu obojętnego He i osadzaniu prekursora lakazy na powierzchni substratu umieszczonego w pobliżu wylotu plazmy. Jednocześnie substrat wykonuje ruch poprzeczny względem przepływającej mieszaniny gazów. Sposób ten, charakteryzuje się tym, że do strumienia gazu obojętnego He doprowadza się w stanie pary rozcieńczony w wodzie dejonizowanej oraz alkoholu etylowym biologicznie aktywny prekursor o dużej masie cząsteczkowej w postaci lakazy i przeprowadza przez strefę wyładowań koronowych procesu SPP pod ciśnieniem atmosferycznym o energii z zakresu 0,012 J/cm3 - 0,1720 J/cm3 wywołującej sieciowanie i polimeryzację zewnętrznych wiązań prekursora bez jego denaturacji i osadza na bezpośrednio przygotowanej, tuż przed osadzaniem powierzchni substratu będącego materiałem stałym w postaci szkła, grafenu czy węgla szklistego, przy czym napięcie wyładowań koronowych mieści się w zakresie 1-4 kV, korzystnie 3,5 kV a czas przebywania prekursora lakazy w strefie wyładowań wynosi 0,04-0,14 s, korzystnie 0,10 s.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 10.04.2017 ; Zgłoszenie ogłoszono 12.02.2018 BUP 04/18 ; Opublikowano 30.11.2018 WUP 11/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 421256 (A1) 12.02.2018 BUP.

Coverage:

B05D 1/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw