Title:

Sposób wytwarzania warstwy rekultywacyjnej na składowisku odpadów powiertniczych: opis patentowy nr 230230

Oryginal title:

PL 230230 B1

Creator:

Baran, Stanisław ; Kwiatkowski, Zygmunt ; Pawłowski, Lucjan ; Pawłowski, Artur ; Pawłowska, Małgorzata ; Wesołowski, Marian ; Żukowska, Grażyna

Description:

Ujawniono sposób rekultywacji składowisk powiertniczych, który polega na wytworzeniu warstwy rekultywacyjnej o bardzo dobrych właściwościach biologicznych i glebotwórczych, zawierającej od 10 do 30% mas. osadu ściekowego, od 30 do 50% mas. piaszczystej i kwaśnej ziemi antropogenicznej oraz odpad wiertniczy. Mieszankę homogenizuje się w profilu do 50 cm z przeznaczeniem dla roślinności o płytkim ukorzenieniu i w profilu do 100 cm dla drzew i krzewów posiadających głęboki system korzeniowy. Sposób wykorzystuje się do rekultywacji składowisk odpadów powiertniczych, a także terenów objętych wpływem rozmaitych prac wiertniczych.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe) ; Zgłoszono 19.08.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 27.02.2017 BUP 05/17 ; Opublikowano 31.10.2018 WUP 10/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 413594 (A1) 27.02.2017.

Coverage:

B09C 1/00 (2006.01) Int. Cl. ; E21C 41/32 (2006.01) Int. Cl. ; B09B 1/00 (2006.01) Int. Cl. ; C09K 17/52 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw