Title:

Układ interrogacji sygnałów z refraktometru światłowodowego : opis patentowy nr 230198

Oryginal title:

PL 230198 B1

Creator:

Cięszczyk, Sławomir ; Kisała, Piotr

Description:

Celem układu interrogacji sygnałów z refraktometru światłowodowego jest umożliwienie monitorowania wielkości współczynnika załamania medium, w sposób pozbawiony wpływu zmian mocy źródła światła, wpływu temperatury oraz wpływu pola elektromagnetycznego. Układ interrogacji sygnałów z refraktometru światłowodowego składa się z szerokopasmowego źródła światła, połączonego poprzez światłowód jednomodowy ze skośną siatką Bragga, która połączona jest za pomocą światłowodu jednomodowego ze sprzęgaczem optycznym. Pierwsze wyjście sprzęgacza optycznego połączone jest za pomocą światłowodu jednomodowego z pierwszym cyrkulatorem optycznym, do którego dołączona jest za pomocą światłowodu jednomodowego pierwsza siatka Bragga o liniowo zmiennym okresie, która dalej poprzez pierwszy cyrkulator optyczny połączona jest za pomocą światłowodu jednomodowego z pierwszym fotodetektorem. Drugie wyjście sprzęgacza optycznego połączone jest za pomocą światłowodu jednomodowego z drugim cyrkulatorem optycznym, który za pomocą światłowodu jednomodowego połączony jest z drugą siatką Bragga o liniowo zmiennym okresie, która dalej poprzez drugi cyrkulator optyczny połączona jest za pomocą światłowodu jednomodowego z drugim fotodetektorem.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe) ; Zgłoszono 20.01.2017 ; Zgłoszenie ogłoszono 03.01.2018 BUP 01/18 ; Opublikowano 31.10.2018 WUP 10/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 420259 (A1) 03.01.2018.

Coverage:

G01N 21/00 (2006.01) Int. Cl. ; G01N 11/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw