Title:

Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych : opis patentowy nr 230093

Oryginal title:

PL 230093 B1

Creator:

Sasimowski, Emil ; Filipek, Przemysław

Description:

Zgłoszenie dotyczy urządzenia i sposobu termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych. Urządzenie posiada korpus z kanałami zasysające tłoczącymi, w którym znajduje się stół ruchomy z pierwszymi kanałami przepływowymi gazu, na którym zamocowany jest stempel. Nad korpusem znajduje się rama dociskowa foli albo płyty, nad którą znajduje się urządzenie nagrzewające. Charakteryzuje się ono tym, że do stempla zamocowany jest wibrator działający w zakresie niskich częstotliwości zaś pomiędzy stemplem a stołem ruchomym znajduje się wibroizolator. Sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych odbywa się poprzez umieszczenie foli na górnej powierzchni korpusu, ustalenie jej za pomocą ramy dociskowej i nagrzaniu folii albo płyty do temperatury uplastycznienia za pomocą urządzenia nagrzewającego. Charakteryzuje się on tym, że podczas rozciągania folii albo płyty za pomocą stempla wprowadza się go w ruch wibracyjny w zakresie niskich częstotliwości po czym odsuwa się stempel od ukształtowanej folii albo płyty.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 12.12.2017 ; Zgłoszenie ogłoszono 07.05.2018 BUP 10/18 ; Opublikowano 28.09.2018 WUP 09/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 423853 (A1) 07.05.2018.

Coverage:

B29C 51/06 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 51/10(2006.01) Int. Cl. ; B29C 51/20 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 51/36 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 43/02 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 43/04 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 43/36 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 44/10 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 33/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw