Title:

Studzienka kanalizacyjna : opis patentowy nr 229311

Oryginal title:

PL 229311 B1

Creator:

Kowalski, Dariusz ; Kowalska, Beata ; Kwietniewski, Marian ; Iwanek, Małgorzata ; Duklewski, Wiesław Maciej ; Dziak, Stanisław ; Mierzwa, Aneta ; Kępiński, Kamil

Description:

Studzienka kanalizacyjna grawitacyjnej sieci sanitarnej lub deszczowej, posiadająca rury kanalizacyjne oraz dwupoziomową kinetę, składa się z płyty fundamentowej, na której posadowiona jest obudowa studzienki oraz dwupoziomowej kinety, która posiada powierzchnię położoną niżej oraz powierzchnię położoną wyżej, w których wyprofilowane są koryta połączone odpowiednio z rurami kanalizacyjnymi, umieszczonymi na dwóch rożnych wysokościach. W obrębie koryta połączonego z rurą kanalizacyjną położonego wyżej znajduje się krawędź przelewowa, zaś powierzchnia położona niżej i powierzchnia położona wyżej dwupoziomowej kinety są ukształtowane ze spadkiem w kierunku połączonych z nimi koryta połączonego z rurą kanalizacyjną (1) i koryta połączonego z rurą kanalizacyjną (2).

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. oryg.) ;Zgłoszono 03.03.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 12.09.2016 BUP 19/16 ; Opublikowano31.07.2018 WUP 07/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 411463 (A1) 12.09.2016.

Coverage:

E02D 29/12 (2006.01) Int. Cl. ; E03F 5/02 (2006.01)

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw