Title:

Układ automatycznej regulacji napięć katody i anody źródła elektronów i stabilizacji napięcia przyśpieszającego elektrony i natężenia prądu termoemisji elektronowej: opis patentowy nr 22823

Oryginal title:

PL 228237 B1

Creator:

Sikora, Jarosław

Description:

Celem zgłoszenia jest uzyskanie wysokiej jakości parametrów wiązki termoelektronowej poprzez zastosowanie automatycznej regulacji napięć katody i anody źródła elektronów, w celu stabilizacji napięcia przyśpieszającego elektrony i natężenia prądu termoemisji elektronowej. Układ zawiera wzmacniacze operacyjne, wzmacniacz pomiarowy, tranzystor, katodę i anodę źródła elektronów, źródło napięcia wzorcowego pierwszego, źródło napięcia wzorcowego drugiego oraz rezystory, w którym wyjście wzmacniacza operacyjnego czwartego jest połączone z wejściem odwracającym wzmacniacza pomiarowego pierwszego, zaś wartość ilorazu rezystancji rezystora ósmego i rezystancji rezystora siódmego jest równa jeden plus wartość ilorazu rezystancji rezystora dziesiątego i rezystancji rezystora dziewiątego.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 08.02.2016 ; Zgłoszenie ogłoszono 16.08.2017 BUP 17/17 Opublikowano 28.02.2018 WUP 02/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 416064 (A1) 16.08.2017.

Coverage:

G05F 1/56 (2006.01) Int. Cl. ; G05F 5/08(2006.01) Int. Cl. ; H01J 41/04 (2006.01 Int. Cl. ; H01J 419/26 (2006.01 Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw