Title:

Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul : opis patentowy nr 228587

Oryginal title:

PL 228587 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz ; Bulzak Tomasz.

Description:

Narzędzia do walcowania skośnego odkuwek kul w kształcie walców, posiadające występy śrubowe, charakteryzują się tym, że mają cztery strefy, gdzie w pierwszej strefie wcinania, położonej na walcach od strony wejściowej półfabrykatu znajduje się śrubowy występ, o klinowych powierzchniach bocznych, przy czym powierzchnie boczne śrubowego występu są symetryczne względem i pochylone pod jednakowym kątem, zaś wysokość śrubowego występu stopniowo zwiększa się od powierzchni walca o stałej średnicy do średnicy śrubowego występu, natomiast długość strefy wcinania równa jest skokowi śrubowego występu , przy czym skok śrubowego występu jest większy od średnicy walcowanej kuli, następnie za strefą wcinania znajduje się strefa kształtowania, w której znajduje się śrubowy występ o wklęsłych powierzchniach bocznych, przy czym promień wklęsłych powierzchni bocznych, równy jest połowie średnicy walcowanej kuli, zaś skok śrubowego występu w strefie kształtowania stopniowo zmniejsza się od wartości początkowej, równej skokowi na początku strefy kształtowania do wartości końcowej na końcu strefy kształtowania. Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób walcowania skośnego odkuwek kul.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 30.01.2017 ; Zgłoszenie ogłoszono 09.10.2017 BUP 21/17 ; Opublikowano 30.04.2018 WUP 04/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL PL 420346 (A1) 09.10.2017.

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21H 8/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw