Title:

Zawór wyrównawczy : opis patentowy nr 228574

Oryginal title:

PL 228574 B1

Creator:

Kowalski, Dariusz ; Kowalska, Beata ; Choma, Artur ; Anasiewicz, Waldemar ; Anasiewicz, Kamil

Description:

Zawór wyrównawczy posiadający obudowę, króćce, zawory, przewody ciśnieniowe, charakteryzuje się tym, że króciec przyłączeniowy lewy oraz króciec przyłączeniowy prawy podłączone są do przewodów ciśnieniowych, które w pierwszym wariancie wykonania podłączone są do zaworu zwrotnego klapowego i sprężynowego zaworu bezpieczeństwa, a w drugim wariancie wykonania podłączone są do zaworu zwrotnego grzybkowego i ciężarkowego zaworu bezpieczeństwa, przy czym zawór zwrotny klapowy posiada klapę zamykającą, zamocowaną poprzez przegub klapy do gniazda zaworu zwrotnego, a sprężynowy zawór bezpieczeństwa posiada grzybek zaworu bezpieczeństwa, zamykający gniazdo zaworu bezpieczeństwa, przy czym siła docisku grzybka zaworu bezpieczeństwa ustawiana jest za pomocą płytki napinającej sprężynę dociskową, wyposażonej w pokrętło, regulujące nastawę zaworu sprężynowego, umieszczone na trzpieniu grzybka, zaś w wariancie drugim wykonania zawór zwrotny grzybkowy posiada grzybek zaworu zwrotnego, zamykający gniazdo zaworu zwrotnego, zaś ciężarkowy zawór bezpieczeństwa posiada grzybek zaworu bezpieczeństwa zamykający gniazdo zaworu bezpieczeństwa, przy czym nastawa ciężarkowego zaworu bezpieczeństwa regulowana jest za pomocą ciężarka przesuwnego, umieszczonego na jednym końcu ramienia dźwigni połączonej poprzez przegub z trzpieniem grzybka, a której drugi koniec połączony jest poprzez przegub z podporą ramienia.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 07.03.2016 ;Zgłoszenie ogłoszono 11.09.2017 BUP 19/17 ; Opublikowano 30.04.2018 WUP 04/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 416403 (A1) 11.09.2017.

Coverage:

F16K 21/00 (2006.01) Int. Cl.; F16K 1/38 (2006.01) Int. Cl. ; F16K 17/06 (2006.01) Int. Cl. ; F16K 1/18 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw