Title:

Sposób skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca : opis patentowy nr 228492

Oryginal title:

PL 228492 B1

Creator:

Wendeker, Mirosław ; Czyż, Zbigniew ; Pietrykowski, Konrad

Description:

W sposobie skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca uruchamia się zespoły wytwarzające siłę ciągu. Jednocześnie ustawia się niezależnie kąty (α) pomiędzy osiami zespołów wytwarzających siłę ciągu a podłożem od 0° do 360° w płaszczyźnie podłużnej. Kąty (β) pomiędzy osiami zespołów wytwarzających siłę ciągu a podłożem ustawia się od 0° do 360° w płaszczyźnie poprzecznej. Zwiększa się prędkość obrotową zespołów wytwarzających siłę ciągu i wznosi się statek powietrzny. Następnie uruchamia się zespół napędowy o poziomym działaniu siły ciągu. Jednocześnie uruchomienia się zespół napędowy o poziomym działaniu siły ciągu. Rozkręca się wirnik nośny przy pomocy podzespołu rozruchowego połączonego z zespołem napędowym o poziomym działaniu siły ciągu.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. oryg.) ; Zgłoszono 11.04.2014 ; Zgłoszenie ogłoszono 22.12.2014 BUP 26/14 ; Opublikowano 30.04.2018 WUP 04/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 407868 (A1) 22.12.2014.

Coverage:

B64C 27/02 (2006.01) Int. Cl.;B64C 27/22 (2006.01) Int. Cl. ;B64C 29/00 (2006.01) Int. Cl. ;B64C 39/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw