Title:

Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych : opis patentowy nr 227867

Oryginal title:

PL 227867 B1

Creator:

Zaleski, Kazimierz ; Matuszak, Jakub

Description:

Sposób określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych charakteryzuje się tym, że szczotkę czołową wprawia się w ruch obrotowy dookoła jej osi oraz ruch posuwowy równolegle do jej osi w kierunku próbki, doprowadzając do uderzeń włókien szczotki czołowej w powierzchnię próbki zamocowanej w uchwycie siłomierza mierzącego działającą siłę, a po osiągnięciu wartości progowej tej siły wyłącza się posuw i mierzy się odległość między powierzchnią korpusu szczotki czołowej a powierzchnią próbki. Urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych charakteryzuje się tym, że składa się z mechanizmu napędowego ruchu obrotowego i ruchu posuwowego szczotki czołowej w kierunku próbki, która jest zamocowana w uchwycie siłomierza. Pomiędzy powierzchnią korpusu szczotki czołowej a powierzchnią próbki znajduje się przyrząd do pomiaru odległości pomiędzy powierzchnią korpusu szczotki czołowej a powierzchnią próbki

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.05.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 21.11.2016 BUP 24/16 ; Opublikowano 31.01.2018 WUP 01/18

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 412297 (A1) 21.11.2016 ; Nr zgłoszenia: 412297

Coverage:

G01B 5/04 (2006.01) Int. Cl ; G01N 19/00 (2006.01) Int. Cl ; G01L 1/00 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew