Tytuł:

Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych : opis patentowy nr 227865

Tytuł oryginału:

PL 227865 B1

Twórca:

Pawłowska, Małgorzata ; Pawłowski, Lucjan ; Baran, Stanisław ; Kwiatkowski, Zygmunt ; Wesołowski, Marian ; Pawłowski, Artur ; Cel, Wojciech ; Kujawska, Justyna

Opis:

Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych charakteryzuje się tym, że miesza się zużytą płuczkę wiertniczą w ilości od 30% do 50%, korzystnie 50% z osadami pochodzącymi z biologicznej oczyszczalni ścieków w ilości od 50% do 70% obj., korzystnie 50% i otrzymaną mieszaninę podaje się na wirówki i oddziela się fazę stałą od cieczy, po czym ciecz kieruje się do oczyszczalni ścieków, zaś odwodnioną mieszaninę fazy stałej ze zużytej płuczki i osadu z biologicznej oczyszczalni ścieków miesza się z wapnem palonym w ilości do 10% lub z popiołem ze spalania węgla w ilości 15-30% wag., a otrzymany produkt miesza się z pokruszonym łupkiem węglowym tak, aby jego zawartość w produkcie wynosiła 65% do 90%

Wydawca:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Współtwórca:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Data wydania:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 21.07.2014 ; Zgłoszenie ogłoszono 01.02.2016 BUP 03/16 ; Opublikowano 31.01.2018 WUP 01/18

Typ dokumentu:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 408947 (A1) 01.02.2016 ; Nr zgłoszenia: 408947

Zakres:

C09K 17/52 (2006.01) Int. Cl ; B09B 3/00 (2006.01) Int. Cl. ; C02F 11/14 (2006.01) Int. Cl ; C05G 3/04 (2006.01) Int. Cl ; B09B 1/00 (2006.01) Int. Cl

Zarządzanie prawami:

Politechnika Lubelska

Tagi:

mew