Title:

Sposób i układ do pomiaru pH roztworu : opis patentowy nr 227827

Oryginal title:

PL 227827 B1

Creator:

Harasim, Damian ; Kisała, Piotr ; Dziubiński, Grzegorz ; Cięszczyk, Sławomir

Description:

Celem układu i sposobu do pomiaru pH według wynalazku jest miniaturyzacja czujnika umożliwiająca wykonywanie pomiarów pH błony śluzowej pacjenta. Sposób pomiaru pH roztworu wykorzystujący światłowodową siatkę Bragga i hydrożel polega na tym, że przez światłowód jednomodowy z zapisaną siatką Bragga przepuszcza się światło z szerokopasmowego źródła, a widmo transmisyjne siatki mierzone za pomocą analizatora widma optycznego ulega przesunięciu pod wpływem pęcznienia otaczającej światłowód substancji hydrożelowej wrażliwej na zmiany pH otaczającego roztworu. Układ do pomiaru stężenia kationów wodorowych H+ wykorzystujący światłowodową siatkę Bragga oraz hydrożel charakteryzuje się tym, że światłowód jednomodowy oświetlony z szerokopasmowego źródła w miejscu zapisu siatki Bragga otoczony jest lepką substancją hydrożelową, która jest powleczona półprzepuszczalną osnową polimerową. Pęcznienie hydrożelu pod wypływem kontaktu z roztworem powoduje powstawanie naprężenia w siatce powodującego przesunięcie widma optycznego mierzonego przez analizator widma

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 26.04.2016 ; Zgłoszenie ogłoszono 02.01.2017 BUP 01/17 ; Opublikowano 31.01.2018 WUP 01/18

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 416993 (A1) 02.01.2017 ; Nr zgłoszenia: 416993

Coverage:

G01N 21/41 (2006.01) Int. Cl ; G01N 21/80 (2006.01) Int. Cl ; G02B 6/00 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew