Title:

Układ opto-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej : opis patentowy nr 227671

Oryginal title:

PL 227671 B1

Creator:

Kisała, Aleksander ; Kacejko, Piotr ; Kisała, Piotr

Description:

Układ opto-mechaniczny pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej charakteryzuje się tym, że osadzony jest bezinwazyjnie, bezpośrednio na przewodzie linii jako tuleje dzielone o częściach składowych zespolone śrubami oraz wkładkami rowkowanymi, płytką kontrolną, zaś na płytce kontrolnej przymocowany jest fotoczuły światłowód jednomodowy, na końcu którego zapisana jest siatka Bragga, która poprzez złączkę optyczną jest połączona światłowodem jednomodowym ze sprzęgaczem optycznym, zaś do sprzęgacza optycznego podłączone jest źródło światła i analizator widma optycznego. Sposób pomiaru wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej polega na tym, że zmiana naprężenia w stosunku do naprężenia wzorcowego powoduje reakcję fotoczułego światłowodu jednomodowego z siatką Bragga, który podlega monotonicznie zmiennemu wydłużeniu co prowadzi do poszerzenia charakterystyki widmowej odbijanego sygnału świetlnego, przy czym na zmianę szerokości połówkowej charakterystyki nie mają wpływu ani zmiany temperatury samej siatki Bragga, ani zmiany pola elektromagnetycznego, w których układ pracuje, zaś porównanie wartości liczbowej szerokości połówkowej charakterystyki widmowej sygnału odbitego od czujnika z siatką Bragga, z wartością przyporządkowaną wzorcowej długości odcinka przewodu, daje informację o aktualnym wydłużeniu przewodu. Jednocześnie przesunięcie tej samej charakterystyki widmowej odpowiada zmianie temperatury przewodu i pozwala na jej określenie. Liniowa zależność pomiędzy wydłużeniem przewodu a jego temperaturą i naprężeniem, pozwala na wyznaczenie wartości naprężenia

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 28.04.2016 ; Zgłoszenie ogłoszono 05.06.2017 BUP 12/17 ; Opublikowano 31.01.2018 WUP 01/18

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 417021(A1) 05.06.2017 ; Nr zgłoszenia: 417021

Coverage:

G01K 13/00 (2006.01) Int. Cl ; G01K 11/32 (2006.01) Int. Cl ; G01L 1/24 (2006.01) Int. Cl ; G01B 11/16 (2006.01) Int. Cl ; H02G 1/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew