Title:

Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami : opis patentowy nr 22732

Oryginal title:

PL 227320 B3

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz ; Bulzak, Tomasz

Description:

Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami polegający na tym, że kształtowany półfabrykat w postaci odcinka pręta lub rury umieszcza się między trzema jednakowymi, stopniowymi rolkami roboczymi z uzębieniami, które obracają się w tym samym kierunku ze stałą prędkością oraz przemieszczają się promieniowo do osi wyrobu z prędkością V, powodując ukształtowanie wałka wielostopniowego z wieńcem zębatym, zaś trzy kształtowe rolki robocze z uzębieniami - narzędzia rozmieszcza się na obwodzie, co 120° +/- 20°, przy czym korzystnym jest rozmieszczenie, co 120°, przemieszczenie promieniowe trzech narzędzi rolkowych w pierwszej kolejności kształtuje stopnie o różnych średnicach na półfabrykacie a następnie na jednym ze stopni kształtuje się uzębienie, po osiągnięciu przez rolki robocze – narzędzia końcowego położenia, wyłącza się ruch posuwisty promieniowy, a pozostawia się ruch obrotowy rolek roboczych, które w tym czasie usuwają niedokładności kształtu wyrobu – wałka z wieńcem zębatym, charakteryzuje się tym, że kształtowany półfabrykat w postaci odcinka pręta lub rury umieszcza się między trzema jednakowymi, stopniowymi rolkami roboczymi z uzwojeniami, które znajduje się w części środkowej rolek roboczych

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 02.02.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 16.08.2016 BUP 17/16 ; Opublikowano 30.11.2017 WUP 11/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 411137 (A1) 16.08.2016 ; Nr zgłoszenia: 411137

Coverage:

B23P 15/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21D 53/28 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew