Title:

Dioda termiczna : opis patentowy nr 227224

Oryginal title:

PL 227224 B1

Creator:

Filipek, Przemysław

Description:

Dioda termiczna składa się z cylindrycznej obudowy wejściowej z zamkniętym z jednej strony dnem i cylindrycznej obudowy wyjściowej z zamkniętym z jednej strony dnem, pomiędzy którymi znajduje się cylindryczny izolator termiczny, przylegający do otwartych podstaw cylindrycznej obudowy wejściowej i cylindrycznej obudowy wyjściowej, zaś wewnątrz cylindrycznej obudowy wejściowej znajduje się element termorozszerzalny, przylegający powierzchnią walcową i jedną z podstaw do powierzchni wewnętrznych cylindrycznej obudowy wejściowej, zaś drugą z podstaw do jednej z podstaw tłoka, który drugim końcem przylega do powierzchni płaskiej podkładki izolacyjnej, zaś podkładka izolacyjna drugą powierzchnią płaską przylega do końca sprężyny naciskowej, która drugim końcem oparta jest o dno cylindrycznej obudowy wyjściowej

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

poli

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 27.04.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 07.11.2016 BUP 23/16 ; Opublikowano 30.11.2017 WUP 11/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 412138 (A1) 07.11.2016 ; Nr zgłoszenia: 412138

Coverage:

F28D 15/00 (2006.01) Int. Cl ; F28D 15/06 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew