Title:

Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej : opis patentowy nr 227223

Oryginal title:

PL 227223 B1

Creator:

Suchorab, Zbigniew ; Łagód, Grzegorz

Description:

Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej składa się ze zbiornika hermetycznego przyłączonego do pionu kanalizacyjnego w jego najwyższym punkcie, zaś do pionu kanalizacyjnego za pomocą podejść kanalizacyjnych przyłączone są przybory sanitarne, wyposażone w syfony kanalizacyjne, przy czym pion kanalizacyjny połączony jest w części dolnej z przewodem odpływowym, na końcu którego znajduje się trójnik, do którego rozgałęzienia przymocowana jest rura wywiewna, na której znajduje się przepustnica z siłownikiem, który połączony jest przewodem elektrycznym ze sterownikiem, zaś sterownik połączony jest z czujnikiem ciśnienia zamocowanym w zbiorniku hermetycznym, natomiast do przelotu trójnika przymocowany jest przykanalik przyłączony do punktu odbioru

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 22.01.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 01.08.2016 BUP 16/16 ; Opublikowano 30.11.2017 WUP 11/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 411025 (A1) 01.08.2016 ; Nr zgłoszenia: 411025

Coverage:

E03F 3/02 (2006.01) Int. Cl ; E03F 5/08 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew