Title:

Sposób i urządzenie do badania odkształceń gleby pod obciążeniem : opis patentowy nr 227547

Oryginal title:

PL 227547 B1

Creator:

Tarkowski, Piotr ; Budzyński, Piotr ; Pytka, Jarosław ; Józwik, Jerzy Bogdan ; Longwic, Rafał

Description:

Sposób badania odkształceń w glebie polega na tym, że w badanej glebie umieszcza się sondę odkształcenia połączoną z projektorem laserowym za pośrednictwem ramienia podpartego w łożysku sferycznym. Następnie montuje się ekran półprzeźroczysty oraz kamerę video w ten sposób, że kamera video rejestruje ruch plamki światła laserowego wywołany odkształceniami gleby. Włącza się zasilanie projektora laserowego oraz uruchamia się kamerę video, po czym przemieszcza się element jezdny po nawierzchni badanej gleby i rejestruje się obraz na ekranie półprzeźroczystym aż do momentu, gdy element jezdny zjedzie z nawierzchni gleby badanej. Urządzenie do badania odkształceń w glebie pod obciążeniem od elementów jezdnych składa się z podpory , przymocowanej do podstawy, wspornika przymocowanego do podstawy, ekranu półprzeźroczystego oraz kamery video, które są przymocowane do wspornika. Na podporze zamocowane jest przesuwnie łożysko sferyczne, w którym podparte jest ramię. Do jednego końca ramienia przymocowana jest rozłącznie sonda odkształcenia gleby zaś na drugim końcu ramienia przymocowany jest projektor laserowy

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 26.03.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 10.10.2016 BUP 21/16 ; Opublikowano 29.12.2017 WUP 12/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 411761 (A1) 10.10.2016. ; Nr zgłoszenia: 411761

Coverage:

G01B 11/16 (2006.01) Int. Cl ; G01B 21/00 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew