Tytuł:

Sposób i urządzenie do badania odkształceń gleby pod obciążeniem : opis patentowy nr 227547

Tytuł oryginału:

PL 227547 B1

Twórca:

Tarkowski, Piotr ; Budzyński, Piotr ; Pytka, Jarosław ; Józwik, Jerzy Bogdan ; Longwic, Rafał

Opis:

Sposób badania odkształceń w glebie polega na tym, że w badanej glebie umieszcza się sondę odkształcenia połączoną z projektorem laserowym za pośrednictwem ramienia podpartego w łożysku sferycznym. Następnie montuje się ekran półprzeźroczysty oraz kamerę video w ten sposób, że kamera video rejestruje ruch plamki światła laserowego wywołany odkształceniami gleby. Włącza się zasilanie projektora laserowego oraz uruchamia się kamerę video, po czym przemieszcza się element jezdny po nawierzchni badanej gleby i rejestruje się obraz na ekranie półprzeźroczystym aż do momentu, gdy element jezdny zjedzie z nawierzchni gleby badanej. Urządzenie do badania odkształceń w glebie pod obciążeniem od elementów jezdnych składa się z podpory , przymocowanej do podstawy, wspornika przymocowanego do podstawy, ekranu półprzeźroczystego oraz kamery video, które są przymocowane do wspornika. Na podporze zamocowane jest przesuwnie łożysko sferyczne, w którym podparte jest ramię. Do jednego końca ramienia przymocowana jest rozłącznie sonda odkształcenia gleby zaś na drugim końcu ramienia przymocowany jest projektor laserowy

Wydawca:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Współtwórca:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Data wydania:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 26.03.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 10.10.2016 BUP 21/16 ; Opublikowano 29.12.2017 WUP 12/17

Typ dokumentu:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 411761 (A1) 10.10.2016. ; Nr zgłoszenia: 411761

Zakres:

G01B 11/16 (2006.01) Int. Cl ; G01B 21/00 (2006.01) Int. Cl

Zarządzanie prawami:

Politechnika Lubelska

Tagi:

mew