Title:

Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej : opis patentowy nr 227069

Oryginal title:

PL 227069 B1

Creator:

Tor-Świątek, Aneta ; Garbacz, Tomasz

Description:

Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej w procesie wtryskiwania mikroporującego charakteryzuje się tym, że do układu uplastyczniającego wtryskarki posiadającego cztery strefy grzejne, zasypuje się mieszaninę polipropylenu w ilości od 87,5% do 93,5%, korzystnie 90,0%, środka mikroporującego w postaci mikrosfer o egzotermicznej charakterystyce rozkładu w ilości od 1,5% do 2,5%, korzystnie 2,0% oraz mikrocząstek żelaza w postaci proszku w ilości od 5% do 10%, korzystnie 8%, po czym nagrzewa się powstałą mieszaninę do temperatury w strefie pierwszej 200°C, w strefie drugiej 210°C, w strefie trzeciej 220°C, w strefie czwartej 230°C, następnie wtryskuje się mieszaninę w czasie 5 s do formy wtryskowej o temperaturze 25°C pod ciśnieniem 100 MPa, po czym chłodzi się mieszaninę w formie wtryskowej w czasie 25 s

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 02.06.2014 ; Zgłoszenie ogłoszono 07.12.2015 BUP 25/15 ; Opublikowano 31.10.2017 WUP 10/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 408403 (A1) 07.12.2015 ; Nr zgłoszenia: 408403

Coverage:

C08L 23/12 (2006.01) Int. Cl ; C08K 3/08 (2006.01) Int. Cl ; C08K 7/16 (2006.01) Int. Cl ; C08J 9/32 (2006.01) Int. Cl ; B29C 67/20 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew