Title:

Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar średnicy odcisku opis patentowy nr 226641

Oryginal title:

PL 226641 B1

Creator:

Zaleski, Kazimierz ; Bławucki, Stanisław

Description:

Sposób oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar prędkości elementu nagniatającego polega na tym, że element nagniatający wprawia się w ruch prostoliniowy i doprowadza się do uderzenia, z prędkością uderzenia o określonej wartości z zakresu od 0,5 m/s do 300 m/s, w powierzchnię przedmiotu cienkościennego, a następnie w powierzchnię przedmiotu o dużej sztywności, po czym mierzy się prędkość odskoku elementu nagniatającego. Ocenę skutków nagniatania dynamicznego przedmiotu cienkościennego dokonuje się przez porównanie prędkości odskoku elementu nagniatającego od przedmiotu cienkościennego oraz przedmiotu o dużej sztywności

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.07.2014 ; Zgłoszenie ogłoszono 18.01.2016 BUP 02/16. ; Opublikowano 31.08.2017 WUP 08/17.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 408630 (A1) 18.01.2016 ; Nr zgłoszenia: 408630

Coverage:

G01N 3/48 (2006.01) Int. Cl ; G01N 3/52 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew