Title:

Pantograf przestrzenny prosty opis patentowy nr 226460

Oryginal title:

PL 226460 B1

Creator:

Filipek, Przemysław

Description:

Pantograf przestrzenny prosty składa się z belek o jednakowych długościach. Na każdej z belek w części środkowej znajduje się przegub środkowy, a na obu ich końcach znajdują się przeguby końcowe. Pierwsza belka połączona jest przegubami końcowym na obu końcach z drugimi belkami od strony wewnętrznej. Każda pierwsza belka połączona jest w części środkowej przegubem środkowym z większym łącznikiem w częściach środkowych ścianek bocznych, zaś każda druga belka połączona jest w części środkowej przegubem środkowym z mniejszym łącznikiem w częściach środkowych ścianek bocznych. Zewnętrzny obrys łączników posiada kształt figury geometrycznej płaskiej. Wysokość figury łącznika jest równa wysokości figury łącznika pomniejszonej o grubość belki od strony każdego z boków figury łącznika

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.05.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 21.11.2016 BUP 24/16 ; Opublikowano 31.07.2017 WUP 07/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 412302 (A1) 21.11.2016 ; Nr zgłoszenia: 412302

Coverage:

Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew