Title:

Pantograf przestrzenny stopniowy opis patentowy nr 226459

Oryginal title:

PL 226459 B1

Creator:

Filipek, Przemysław

Description:

Pantograf przestrzenny stopniowy składa się z belek o jednakowych długościach. Na każdej z belek w części środkowej znajduje się przegub środkowy, a na obu ich końcach znajdują się przeguby końcowe. Pierwsza belka połączona jest przegubem końcowym z belką drugą od strony wewnętrznej, a druga belka połączona jest przegubem końcowym z belką trzecią od strony wewnętrznej. Każda pierwsza belka połączona jest w części środkowej przegubem środkowym z większym łącznikiem w częściach środkowych ścianek bocznych, a każda druga belka połączona jest w części środkowej przegubem środkowym z mniejszym łącznikiem w częściach środkowych ścianek bocznych, z kolei każda trzecia belka połączona jest w części środkowej przegubem środkowym z małym łącznikiem w częściach środkowych ścianek bocznych. Zewnętrzny obrys łączników posiada kształt figury geometrycznej płaskiej. Wysokość figury mniejszego łącznika jest równa wysokości figury większego łącznika pomniejszonej o grubość belki od strony każdego z boków figury większego łącznika

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.05.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 21.11.2016 BUP 24/16 ; Opublikowano 31.07.2017 WUP 07/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 412301(A1) 21.11.2016 ; Nr zgłoszenia: 412301

Coverage:

B66F 3/22 (2006.01) Int. Cl ; B60L 5/24 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew