Title:

Magnetyczny generator tarczowy szeregowy opis patentowy nr 226458

Oryginal title:

PL 226458 B1

Creator:

Filipek, Przemysław

Description:

Magnetyczny generator tarczowy szeregowy składa się z tarczy, która posiada w środkowej części oś, a na zewnętrznym obwodzie tarczy znajdują się zamocowane magnesy robocze w liczbie parzystej, ułożone na przemian biegunami przeciwnymi, rozmieszczone o jednakowy kąt, które współpracują z nieruchomymi rdzeniami cewek. Na obwodzie pomiędzy magnesami roboczymi a osią tarczy znajdują się zamocowane magnesy odpychające, w liczbie parzystej, ułożone biegunami jednoimiennymi, które współpracują z magnesem regulującym, ustawionym biegunem jednoimiennym względem magnesu odpychającego. Magnes regulujący jest regulowany przesuwnie w kierunku magnesu odpychającego. Na średnicach tarczy zamocowane są szeregowo od osi na zewnątrz tarczy magnesy odpychające i magnesy

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.05.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 21.11.2016 BUP 24/16 ; Opublikowano 31.07.2017 WUP 07/1

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 412300 (A1) 21.11.2016. ; Nr zgłoszenia: 412300

Coverage:

H02K 21/24 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew