Title:

Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych opis patentowy nr 226303

Oryginal title:

PL 226303 B1

Creator:

Zaleski, Kazimierz ; Matuszak, Jakub

Description:

Sposób określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych polega na tym, że szczotkę walcową wprawia się w ruch obrotowy dookoła jej osi oraz ruch posuwowy w kierunku próbki, doprowadzając do uderzeń włókien szczotki walcowej w powierzchnię próbki, zamocowanej w uchwycie siłomierza mierzącego działającą siłę, a po osiągnięciu wartości progowej tej siły wyłącza się posuw i mierzy się odległość między osią szczotki walcowej a powierzchnią próbki, która równa jest połowie średnicy szczotki walcowej. Urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych, posiadającego mechanizmy napędowe, siłomierz oraz szczotkę walcową, charakteryzuje się tym, że składa się z mechanizmu napędowego ruchu obrotowego szczotki walcowej oraz z mechanizmu napędowego ruchu posuwowego szczotki walcowej w kierunku próbki, która jest zamocowana w uchwycie siłomierza, zaś pomiędzy osią szczotki walcowej a powierzchnią próbki znajduje się przyrząd do pomiaru odległości pomiędzy osią szczotki walcowej a powierzchnią próbki, która jest równa połowie średnicy dynamicznej szczotki walcowej

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 14.10.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 27.04.2015 BUP 09/15. ; Opublikowano 31.07.2017 WUP 07/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 405625 (A1) 27.04.2015 ; Nr zgłoszenia: 405625

Coverage:

G01B 5/10 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew