Title:

Sposób i urządzenie do określania sztywności dynamicznej szczotek czołowych : opis patentowy nr 225857

Oryginal title:

PL 225857 B1

Creator:

Zaleski, Kazimierz ; Matuszak, Jakub

Description:

Sposób określania sztywności dynamicznej szczotek czołowych charakteryzuje się tym, że szczotkę czołową ustawia się w takim położeniu względem próbki zamocowanej w uchwycie siłomierza, aby odległość między powierzchnią korpusu szczotki czołowej a powierzchnią próbki była równa długości dynamicznej części roboczej szczotki czołowej. Następnie szczotkę czołową wprawia się w ruch obrotowy dookoła jej osi oraz ruch posuwowy równolegle do jej osi w kierunku próbki i mierzy się przemieszczenie szczotki czołowej w kierunku ruchu posuwowego oraz siłę odpowiadającą przemieszczeniu, ocenę sztywności dynamicznej szczotki czołowej dokonuje się poprzez obliczenie ilorazu siły przez przemieszczenie. Urządzenie do określania sztywności dynamicznej części roboczej szczotek czołowych składa się z mechanizmu napędowego ruchu obrotowego i ruchu posuwowego szczotki czołowej w kierunku próbki, która jest zamocowana w uchwycie siłomierza. Pomiędzy powierzchnią korpusu szczotki czołowej a powierzchnią próbki znajduje się przyrząd do pomiaru odległości pomiędzy powierzchnią korpusu szczotki czołowej a powierzchnią próbk

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.05.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 21.11.2016 BUP 24/16 ; Opublikowano 31.05.2017 WUP 05/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 412298 (A1) 21.11.2016 ; Nr zgłoszenia: 412298

Coverage:

G01N 3/08 (2006.01) Int. Cl. ; G01N 3/22 (2006.01) Int. Cl ; G01N 3/56 (2006.01) Int. Cl. ; G01N 13/00 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew