Title:

Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej : opis patentowy nr 225804

Oryginal title:

PL 225804 B1

Creator:

Sasimowski, Emil

Description:

Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej do tworzyw polimerowych, posiada w strefie dozowania aktywny przetwórczo segment ścinająco-mieszający o długości wynoszącej od 1 do 8 krotnej średnicy zewnętrznej ślimaka przetwórczego. Układ ten utworzony jest przez współdziałające ze sobą korzystnie, element obrotowy cylindra, którego otwór przelotowy ma kształt graniastosłupa, o podstawach w kształcie wielokątów foremnych skręconych względem siebie pod kątem od 0,02 rad do 50,26 rad oraz element geometryczny, stanowiący konstrukcyjną część składową ślimaka przetwórczego również mający kształt graniastosłupa, którego podstawy w kształcie wielokątów foremnych są skręcone względem siebie pod kątem od 0,02 rad do 50,26 rad. Element obrotowy cylindra wykonuje obroty w jedną lub drugą stronę zmienne, co do wartości w zależności od potrzeb przetwórczych

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 20.02.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 29.08.2016 BUP 18/16 ; Opublikowano 31.05.2017 WUP 05/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 411327 (A1) 29.08.2016 ; Nr zgłoszenia: 411327

Coverage:

B29C 47/38 (2006.01) Int. Cl ; B29C 47/00 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew