Title:

Narzędzie do walcowania skośnego : opis patentowy nr 225774

Oryginal title:

PL 225774 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz ; Bulzak, Tomasz

Description:

Narzędzie do walcowania skośnego, zwłaszcza prętów o przekroju kołowym z główek złomowanych szyn kolejowych, w skład którego wchodzą czopy skrajne oraz cylindryczny walec roboczy charakteryzuje się tym, że na cylindrycznym walcu roboczym o stałej średnicy znajduje się strefa wejściowa, w której na powierzchni cylindrycznego walca roboczego znajduje się śrubowy występ o klinowych powierzchniach bocznych, przy czym śrubowy występ stopniowo zwiększa swoją wysokość od zera do wartości maksymalnej, która równa jest gniotowi, następnie za strefą wejściową znajduje się strefa zgniatania, w której na powierzchni cylindrycznego walca roboczego znajduje się śrubowy występ o stałej wysokości i klinowych powierzchniach bocznych, następnie za strefą zgniatania znajduje się strefa przejściowa, w której na powierzchni cylindrycznego walca roboczego znajduje się śrubowy występ o stałej wysokości i klinowych powierzchniach bocznych, zaś za strefą przejściową znajduje się walec kalibrujący, którego średnica równa jest średnicy wierzchołków śrubowych występów, dodatkowo w strefie przejściowej znajduje się stożkowa powierzchnia, której mniejsza średnica równa jest średnicy walca roboczego, zaś większa średnica równa jest średnicy walca

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 24.02.2014 ; Zgłoszenie ogłoszono 31.08.2015 BUP 18/15 ; Opublikowano 31.05.2017 WUP 05/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 407300 (A1) 31.08.201 ; Nr zgłoszenia: 407300

Coverage:

B21B 19/02 (2006.01) Int. Cl ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl ; B21B 37/16 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew