Title:

Sposób walcowania skośnego : opis patentowy nr 225772

Oryginal title:

PL 225772 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz ; Bulzak, Tomasz

Description:

Sposób walcowania skośnego, zwłaszcza prętów o przekroju kołowym z główek złomowanych szyn kolejowych charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka główki odciętej od złomowanej szyny kolejowej umieszcza się w tulei prowadzącej, znajdującej się w przestrzeni wejściowej dwóch walców roboczych oraz dwóch prowadnic, po czym wprawia się w ruch obrotowy walce robocze w tym samym kierunku i z taką samą prędkością, a następnie wprowadza się w ruch postępowy popychacz i przemieszcza się półfabrykat ze stałą prędkością między obracające się walce oraz dwie prowadnice, następnie zagłębia się kołnierze śrubowe o zarysie klinowym, które znajdują się na powierzchniach cylindrycznych walców w półfabrykat wprawia się półfabrykatów ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów walców roboczych, oraz jednocześnie przemieszcza się półfabrykat między obracającymi się walcami roboczymi i kształtuje się na powierzchni półfabrykatu pierścieniowe przewężenia, które następnie stopniowo zgniata się śrubowymi występami i redukuje się przekrój poprzeczny półfabrykatu

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 24.02.2014 ; Zgłoszenie ogłoszono 31.08.2015 BUP 18/15 ; Opublikowano 31.05.2017 WUP 05/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 407298 (A1) 31.08.2015 ; Nr zgłoszenia: 407298

Coverage:

B21B 13/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 19/02 (2006.01) Int. Cl ; B21B 19/12 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew