Title:

Stanowisko do badań udarowych tkanek miękkich : opis patentowy nr 225771

Oryginal title:

PL 225771 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz ; Kołodziej, Paweł ; Boryga, Marek ; Gołacki, Krzysztof

Description:

Stanowisko do badań udarowych tkanek miękkich, zwłaszcza roślinnych, składające się z czujnika siły, czujnika przemieszczenia kątowego, śrub przesuwu oraz kolumn charakteryzuje się tym, że do podstawy przymocowane są dwie jednakowe kolumny pionowe, na których w dolnej części osadzony jest łącznik dolny, zaś powyżej łącznika dolnego na kolumnach w środkowej części osadzony jest łącznik środkowy, natomiast w górnej części kolumn osadzony jest łącznik górny, przy czym pomiędzy łącznikiem dolnym, a łącznikiem środkowym osadzona jest przesuwnie na kolumnach głowica pomiarowa, natomiast do łącznika górnego przymocowana jest belka górna, do której przymocowane są podpory łożysk, zaś w podporach łożysk osadzona jest oś wahadła, na której w środkowej części osadzone jest ramię wahadła, ponadto pomiędzy ramieniem wahadła, a podporą łożyska osadzona jest na osi wahadła podpora czujnika wraz z czujnikiem przemieszczenia kątowego ramienia wahadła

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 16.01.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 18.07.2016 BUP 15/16 ; Opublikowano 31.05.2017 WUP 05/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 410973 (A1) 18.07.2016 ; Nr zgłoszenia: 410973

Coverage:

G01N 33/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew