Title:

Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych : opis patentowy nr 225699

Oryginal title:

PL 225699 B1

Creator:

Pawłowski, Lucjan ; Baran, Stanisław ; Kwiatkowski, Zygmunt ; Pawłowski, Artur ; Wesołowski, Marian ; Pawłowska, Małgorzata

Description:

Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych polega na tym, że powstałe wyrobisko najpierw wypełnia się mieszaniną skały przywęglowej z mieszaniną zwiercin i popiołu do poziomu 1 do 2 m poniżej poziomu gruntu. Następnie tworzy się warstwę 1-2 metrową sztucznej gleby z mieszaniny zwiercin, wydzielonych ze zużytych płuczek wiertniczych, osadów z biologicznej oczyszczalni ścieków i materiałów z nadkładów zebranych w czasie przygotowań do eksploatacji surowców mineralnych, przy czym w sztucznej glebie zwierciny stanowią od 10 do 30%, korzystnie 20%, osady ściekowe od 20 do 40%, korzystnie 30% i materiał z nadkładu od 30 do 60%, korzystnie 40

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 28.07.2014 ; Zgłoszenie ogłoszono 01.02.2016 BUP 03/1 ; Opublikowano 31.05.2017 WUP 05/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 408999 (A1) 01.02.20

Coverage:

E21C 41/32 (2006.01) Int. Cl ; B09C 1/00 (2006.01) Int.Cl ; C09K 17/00 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew