Title:

Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych : opis patentowy nr 225616

Oryginal title:

PL 225616 B1

Creator:

Pawłowska, Małgorzata ; Pawłowski, Artur ; Pawłowski, Lucjan ; Kwiatkowski, Zygmun ; Wróbel, Katarzyna ; Cel, Wojciech ; Kujawska, Justyna

Description:

Sposób zapobiegania przemieszania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych polega na tym, że na uformowaną 50 cm warstwę utworzoną ze skały płonnej zrasza się 10% zawiesiną popiołu ze spalania węgla kamiennego, korzystnie brunatnego 5-cio krotnie przez okres co 10 dni w ilości 0,3 m3 zawiesiny na 1 m2 utworzonej powierzchni, następnie po 50 dniach utworzoną powierzchnię ugniata się walcem i tak ukształtowaną powierzchnię przykrywa się co najmniej 50 cm warstwą skały płonnej, po czym wyrobisko wypełnia się skałą płonną do wysokości poniżej 2 metrów od plantowanej powierzchni, zaś górną 2 metrową warstwę wypełnia się mieszaniną ziemi z nakładu i osadów pofermentacyjnych z biogazowni rolniczych w stosunku wagowym 9:1

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 12.12.2014 ; Zgłoszenie ogłoszono 20.06.2016 BUP 13/1 ; Opublikowano 28.04.2017 WUP 04/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 410528 (A1) 20.06.2016 ; Nr zgłoszenia: 410528

Coverage:

E21C 41/32 (2006.01) Int. Cl ; E02D 3/026 (2006.01) Int. C ; C09K 17/00 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew