Title:

Układ urządzeń do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych : opis patentowy nr 225353

Oryginal title:

PL 225353 B1

Creator:

Płaska, Stanisław ; Siwek, Artur

Description:

Urządzenie do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych składa się z umieszczonych w linii wytłaczarki, wyposażonej w głowicę szczelinową do kształtowania taśmy bazowej, zespołu walców kształtujących taśmę bazową, zespołu walców chłodzących, urządzenia do nanoszenia kleju, składającego się z dwóch walców zanurzonych w zbiornikach na klej, pomiędzy którymi przechodzi taśma bazowa, zespołu sklejającego, składającego się walców dociskowych, pomiędzy którymi przechodzi taśma bazowa oraz rozmieszczone po jej obu stronach taśmy włókniny rozwijane z rozwijarek oraz komory do utwardzania kleju, urządzenia do profilowania gotowej taśmy i urządzenia do rozcinania gotowej taśmy.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 13.07.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 21.01.2013 BUP 02/13

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 395640 (A1) 21.01.2013 ; Nr zgłoszenia: 395640

Coverage:

E04F 13/04 (2006.01) Int. Cl ; E04F 19/06 (2006.01) Int. Cl ; B32B 5/26 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew