Title:

Urządzenie do profilowania blachodachówki : opis patentowy nr 225242

Oryginal title:

PL 225242 B1

Creator:

Płaska, Stanisław ; Cechowicz, Radosław

Description:

Urządzenie do profilowania blachodachówki składa się z ustawionych w linii: zespołu do odwijania blachy, walców podających, zespołu walców profilujących, zespołu do profilowania poprzecznego uskoku oraz gilotyny odcinającej blachę. Pomiędzy walcami profilującymi, a zespołem do profilowania poprzecznego uskoku oraz gilotyny, odcinającej blachę, znajdują się dwa zaciski hydrauliczne, umieszczone po obu stronach kształtowanej blachy dachowej. Przed zaciskami hydraulicznymi znajduje się urządzenie do pomiaru długości przesuwającej się blachy w postaci rolki, przylegającej stale do powierzchni kształtowanej blachy, z którego sygnał podawany jest na urządzenie sterujące, sterujące silniki, napędzającym przesuw blachy.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 12.11.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 25.05.2015 BUP 11/15 ; Opublikowano 31.03.2017 WUP 03/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 406019 (A1) 25.05.2015 ; Nr zgłoszenia: 406019

Coverage:

B21D 5/06 (2006.01) Int. Cl ; B21D 13/04 (2006.01) Int. Cl ; E04D 1/06 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew