Title:

Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej : opis patentowy nr 225214

Oryginal title:

PL 225214 B1

Creator:

Diatczyk, Jarosław ; Pawłat, Joanna

Description:

Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowane wewnątrz kapilary światłowodowej składa się ze źródła światła, do którego podłączony jest cyrkulator optyczny, połączony z pierwszym końcem światłowodu jednomodowego, którego drugi taperowany koniec znajduje się w konektorze, umieszczonym w pierwszej komorze, zaś w konektorze znajduje się pierwszy koniec światłowodu mikrostrukturalnego. Na światłowodzie mikrostrukturalnym zamocowane są dwie elektrody oddzielone przestrzenią wyładowczą, połączone ze źródłem zasilania. Na drugim końcu światłowodu mikrostrukturalnego znajduje się element odbijający światło, umieszczony w drugiej komorze, przy czym do cyrkulatora optycznego podłączony jest analizator widma.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 16.09.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 25.04.2016 BUP 09/16 ; Opublikowano 31.03.2017 WUP 03/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 414026 (A1) 25.04.2016

Coverage:

G01N 21/62 (2006.01) Int. Cl ; G01N 21/67 (2006.01) Int. Cl ; G01N 21/25 (2006.01) Int. Cl ; H05H 1/24 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew