Title:

Walcarka nawrotna [Dokument elektroniczny] : opis patentowy nr 224984

Oryginal title:

PL 224984 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz ; Bulzak, Tomasz ; Bogusz, Eugeniusz ; Bogusz, Paweł

Description:

Walcarka nawrotna płasko-klinowa, zwłaszcza do walcowania poprzecznego kul z główek złomowanych szyn kolejowych składa się z korpusu dolnego, który połączony jest z korpusem górnym przy pomocy ramy łączącej, przy czym do korpusu dolnego przymocowany jest dolny zestaw narzędziowy, zaś do korpusu górnego przymocowany jest górny zestaw narzędziowy, natomiast pomiędzy dolnym zestawem narzędziowym oraz górnym zestawem narzędziowym znajduje się suwak, który z jednej strony połączony jest z głównym siłownikiem roboczym za pośrednictwem wspornika, który przymocowany jest do powierzchni czołowej suwaka, natomiast z drugiej strony suwaka do jego powierzchni czołowej przymocowana jest prowadnica półfabrykatów, zaś położenie pionowe suwaka ustalone jest za pomocą dolnych torów jezdnych oraz górnych torów jezdnych, pomiędzy którymi znajdują się rolki oporowe układu jezdnego suwaka, przy czym dolne tory jezdne oraz górne tory jezdne osadzone są w ramie łączącej, natomiast położenie poziome - poprzeczne suwaka ustalone jest za pomocą prowadnic bocznych, które przymocowane są do ramy łączącej, zaś od strony czołowej walcarki, do korpusu dolnego oraz korpusu górnego przymocowany jest wspornik siłownika

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 19.11.2014 ; Zgłoszenie ogłoszono 23.05.2016 BUP 11/16 ; Opublikowano 28.02.2017 WUP 02/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 410189 (A1) 23.05.2016 ; Nr zgłoszenia: 410189

Coverage:

B21B 1/32 (2006.01) Int. Cl ; B21B 13/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 31/30 (2006.01) Int. Cl ; B21H 1/14 (2006.01 ) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew