Title:

Sposób walcowania wierteł krętych [Dokument elektroniczny] : opis patentowy nr 224802

Oryginal title:

PL 224802 B1

Creator:

Bulzak, Tomasz ; Tomczak, Janus ; Pater, Zbigniew

Description:

Sposób kształtowania wierteł krętych, zwłaszcza o dwóch rowkach wiórowych charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie pręta o średnicy większej od średnicy kształtowanego wiertła umieszcza się w przestrzeni walców roboczych, które rozmieszczone są symetrycznie wokół półfabrykatu, przy czym osie walców roboczych są równoległe w stosunku do osi półfabrykatu, następnie wprawia się walce robocze w ruch obrotowy w tym samym kierunku i ze stałą prędkością, po czym oddziaływuje się śrubowymi kołnierzami kształtującymi, znajdującymi się na powierzchniach walców roboczych i wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów walców, roboczych, po czym zgniata się półfabrykat śrubowymi kołnierzami kształtującymi i walcuje się rowki wiórowe oraz pióra wiertła na powierzchni półfabrykatu. Półfabrykat w kształcie pręta o średnicy większej od średnicy kształtowanego wiertła umieszcza się w przestrzeni walców roboczych, które rozmieszczone są symetrycznie wokół półfabrykatu, przy czym osie walców roboczych są pochylone w stosunku do osi półfabrykatu pod stałymi kątami w zakresie od 0° do 10°.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 03.10.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 13.04.2015 BUP 08/15 ; Opublikowano 28.02.2017 WUP 02/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 405523 (A1) 13.04.2015 ; Nr zgłoszenia: 405523

Coverage:

B21B 27/02 (2006.01 ) Int. Cl. ; B21H 3/10 (2006.01) Int. Cl. ; B23P 15/32 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew