Title:

Sposób wyciskania zewnętrznych i wewnętrznych stopni wałów drążonych : opis patentowy nr 224795

Oryginal title:

PL 224795 B1

Creator:

Winiarski, Grzegorz ; Gontarz, Andrzej.

Description:

Sposób wyciskania zewnętrznych i wewnętrznych stopni wałów drążonych charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka rury o grubości ścianki rury i średnicy zewnętrznej rury umieszcza się współosiowo w matrycy w kształcie stopniowanej wewnętrznie tulei. Następnie umieszcza się stempel współosiowo do półfabrykatu, po czym ustawia się tuleję (2a) współosiowo do półfabrykatu w odległości w zakresie od połowy grubości ścianki rury do trzykrotnej wartości średnicy zewnętrznej rury od powierzchni czołowej matrycy oraz ustawia się tuleję (2b) współosiowo do półfabrykatu w odległości w zakresie od połowy grubości ścianki rury do trzykrotnej wartości średnicy zewnętrznej rury od powierzchni czołowej matrycy. Następnie wprawia się w ruch postępowy stempel z prędkością w zakresie od 0,001 m/s do 100 m/s i spęcza się półfabrykat oraz wyciska się promieniowo materiał półfabrykatu, następnie wprawia się w ruch postępowy tuleję (2a) oraz tuleję (2b) z prędkością w zakresie od 0,001 m/s do 100 m/s w kierunku przeciwnym do prędkości stempla i zwiększa się długość (ha) i (hb) stopni wału drążonego i uzyskuje się wał drążony ze stopniami o długości (ha) oraz (hb).

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 09.07.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 19.01.2015 BUP 02/15. ; Opublikowano 31.01.2017 WUP 01/17.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 404612 (A1) 19.01.2015. ; Nr zgłoszenia: 404612.

Coverage:

B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 21/08 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew