Title:

Sposób wyciskania wewnętrznych stopni wałów drążonych : opis patentowy nr 224497

Oryginal title:

PL 224497 B1

Creator:

Winiarski Grzegorz ; Gontarz Andrzej.

Description:

Sposób wyciskania wewnętrznych stopni wałów drążonych charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka rury o grubości ścianki rury i średnicy zewnętrznej rury umieszcza się współosiowo w matrycy w kształcie stopniowanej wewnętrznie tulei, następnie umieszcza się stempel współosiowo do półfabrykatu, po czym ustawia się tuleję współosiowo do stempla w odległości w zakresie od połowy grubości ścianki rury do trzykrotnej wartości średnicy zewnętrznej rury od powierzchni czołowej matrycy, następnie wprawia się w ruch postępowy stempel z prędkością w zakresie od 0,001 m/s do 100 m/s i spęcza się półfabrykat oraz wyciska się promieniowo materiał półfabrykatu, następnie wprawia się w ruch postępowy tuleję z prędkością w zakresie od 0,001 m/s do 100 m/s w kierunku przeciwnym do prędkości stempla i zwiększa się długość stopnia wału drążonego i uzyskuje się wał drążony ze stopniem o długości h.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 09.07.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 19.01.2015 BUP 02/15. ; Opublikowano 30.12.2016 WUP 12/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 404611 (A1) 19.01.2015. ; Nr zgłoszenia: 404611.

Coverage:

B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 21/08 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew