Title:

Sposób i narzędzie do walcowania skośnego kul walcami wklęsłymi : opis patentowy nr 224271

Oryginal title:

PL 224271 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz.

Description:

Sposób walcowania skośnego kul walcami wklęsłymi, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli umieszcza się w tulei prowadzącej, po czym podaje się półfabrykat do przestrzeni wejściowej, utworzonej przez dwa walce robocze oraz dwie prowadnice, następnie wprawia się w ruch obrotowy walce robocze w tym samym kierunku i ze stałą prędkością, po czym oddziaływuje się na półfabrykat wklęsłymi powierzchniami walców roboczych i wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów walców roboczych oraz przemieszcza się półfabrykat ze stałą prędkością w tulei prowadzącej w kierunku śrubowych występów znajdujących się na wklęsłych powierzchniach walców roboczych, po czym zagłębia się śrubowe występy o wklęsłych powierzchniach bocznych w półfabrykat i kształtuje się na powierzchni półfabrykatu przewężenie oraz oddziela się od półfabrykatu objętość materiału równą objętości kształtowanej kuli, następnie zgniata się półfabrykat śrubowymi występami.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 25.06.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 05.01.2015 BUP 01/15. ; Opublikowano 30.12.2016 WUP 12/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 404438 (A1) 05.01.2015. ; Nr zgłoszenia: 404438.

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 19/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew