Title:

Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi : opis patentowy nr 224259

Oryginal title:

PL 224259 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz.

Description:

Sposób kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi, zwłaszcza kul kutych z główek złomowanych szyn, charakteryzuje się tym, że półfabrykat kuli umieszcza się w przestrzeni roboczej urządzenia, utworzonej przez dolną tarczę roboczą, na powierzchni której znajdują się spiralne występy robocze oraz górną tarczę roboczą o płaskiej powierzchni roboczej, przy czym półfabrykat podaje się do przestrzeni roboczej urządzenia przez otwór umieszczony w górnej tarczy roboczej, następnie uruchamia się ruch obrotowy dolnej tarczy roboczej i górnej tarczy roboczej w przeciwnych do siebie kierunkach oraz z taką samą prędkością zgniata się na półfabrykat kuli wklęsłymi powierzchniami bocznymi spiralnych występów oraz płaską powierzchnią roboczą, w wyniku czego wprawia się półfabrykat kuli w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów dolnej tarczy roboczej i górnej tarczy roboczej, następnie przemieszcza się półfabrykat kuli między płaską powierzchnią roboczą, a spiralnymi występami o wklęsłych powierzchniach bocznych i kalibruje się kształt półfabrykatu kuli, w wyniku czego uzyskuje się kulę, którą odbiera się z przestrzeni roboczej urządzenia przez otwór, który znajduje się centralnie w osi dolnej tarczy roboczej. Przedmiotem zgłoszenia jest również urządzenie do kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 21.05.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 24.11.2014 BUP 24/14. ; Opublikowano 30.12.2016 WUP 12/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 403986 (A1) 24.11.2014.Nr zgłoszenia: 403986. ; Nr zgłoszenia: 403986.

Coverage:

B21B 19/10 (2006.01) Int. Cl. ; B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew